Od 28. března 2022 lze do Polska cestovat bez podmínek a covid omezení

Pokud cestujete do Polska, vězte, že od 28. března 2022 nepotřebujete při jakkoli dlouhé cestě do Polska ani potvrzení o očkování, ani negativní test na covid-19, a to díky Nařízení polské vlády č. 673, kterým se ruší veškerá proticovidová opatření související se vstupem na území Polska i tranzitem přes polské území.
Při vstupu na území Polska jakoukoliv cestou, a to pozemní, leteckou, mořskou, už tedy není vyžadováno předložení negativního testu nebo očkovacího certifikátu a ani cestující nepodléhají karanténním opatřením ani nemusí vyplňovat příjezdový formulář.

Stejným nařízením polské vlády se od 28. března 2022 ruší v Polsku veškerá proticovidová opatření i v rámci pohybu na území Polska. Kromě zdravotnických zařízení a lékáren není vyžadováno nošení ochranných pomůcek (roušek/respirátorů) a restriktivní opatření nejsou stanovena ani pro vstup do ostatních provozoven služeb.