Kdy za turistikou a za nákupy do Polska?

Krakow

Polsko má uzavřené hranice do 12. června 2020, v ten den bude rozhodnuto o prodloužení tohoto nařízení, případně o otevření hranic. Již dnes existují jisté vyjímky pro vstup na území Polska, turistika ani běžné nákupy do těchto výjimek samozřejmě nepatří.
Již dnes je jasné, že budou hranice Polska 13. června, případně později (píše se například o 30. červnu) zcela otevřeny, budou moci občané ČR cestovat do Polska s tím, že nazpět do ČR nebudou potřebovat negativní test na COVID-19, ani nebudou muset do karantény. Polsko je totiž na českém vládním „semaforu“ zařazeno mezi „zelené státy“, což jsou ty, kdy při cestě nich zpět do ČR nepotřebují občané ČR negativní test na COVID-19, ani není vyžadována karanténa.
Aktuální informace o cestování do Polska k 15. červnu 2020