Čenstochová (Częstochowa)

Čenstochová (Częstochowa), Polsko

Čenstochová je město ve Slezském vojvodství, je okresním městem okresu Częstochowa (Powiat częstochowski). Čenstochová je třináctým největším městem Polska, v roce 2018 zde žilo více než 223 000 lidí. Čenstochová leží v jižním Polsku, v severní části Slezského vojvodství, v severní části Krakovsko-čenstochovské vysočiny (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska), městem protéká řeka Warta. Čenstochová leží 61 km severně od Katowic, 102 km severovýchodně od Krakowa, 108 km jižně od Lodže. Součástí Čenstochové je Jasná Hora, kde se nachází klášterní komplex s bazilikou Nalezení svatého Kříže a Nanebevzetí Panny Marie, kde je uložena ikona Panny Marie Čenstochovské. Jde o centrum Mariánského kultu v polsku a o nejvýznamnější poutní místo v Polsku a jedno z nejvyznamnějších v Evropě.

Co vidět, aneb památky a zajímavosti:


 • Jasná Hora (jasna Góra) – komplex paulinského kláštera, jehož součástí je bazilika Nalezení svatého Kříže a Nanebevzetí Panny Marie, kde je uložena ikona Panny Marie Čenstochovské
 • Alej Nejsvětější Marie Panny (Aleja Najświętszej Maryi Panny) – hlavní reprezentativní ulice v Čenstochové spojující centrum města s Jasnou Horou
 • Bazilika Svaté Rodiny (Bazylika archikatedralna Świętej Rodziny) – neogotická arcikatedrála z let 1901-27
 • Kostel sv. Zikmunda (Kościół św. Zygmunta) – nejstarší kostel v Čenstochové
 • Radnice (Ratusz) – klasicistní budova radnice z 19. století, jedna z budov Muzea Čenstochové
 • Stary Rynek – náměstí Starého Města
 • Muzeum výroby zápalek (Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie)
 • Muzeum dějin železnice v Čenstochové (Muzeum Historii Kolei w Częstochowie)
 • Muzeum Čenstochové (Muzeum Częstochowskie) – Městské muzeum http://www.muzeumczestochowa.pl/
 • Muzeum železnorudného hornictví (Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie)http://kopalnia.muzeumczestochowa.pl/
 • Arcidiecézní muzeum (Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej) – ul. św. Barbary 21, http://www.muzeakosc.czest.pl/
Ubytování


Kde najít ubytování v Čenstochové:
Zde najdete aktuální nabídku hotelů, penziónů a apartmánů v Čenstochové za nejlepší ceny.