Bleší trh (Targ staroci) v Kozach v září 2023

Pravidelné bleší trhy v polské obci Kozy se uskutečňují každou poslední sobotu v měsíci na tržišti při ulici Szkolna v centru obce. Kozy jsou ves patřící do stejnojmenné obce, a v roce 2020 byly největší vesnicí v Polsku co do počtu obyvatel. Kozy leží necelých osm kilometrů severovýchodně od centra města Bielsko-Biała (respektive od centra Bielska). Bleší trhy se uskuteční v době od 8 do 14 hodin.