Polsko

Polsko, země ležící ve střední Evropě při pobřeží Baltského moře, které tvoří převažnou část jeho severní hranice, pobřeží zaujímá takřka osm set kilometrů, přesněji sedm set sedmdesát kilometrů). Dále na severu Polsko sousedí s Litvou a s Ruskem (ruská enkláva Kaliningradská oblast). Dalšími sousedními země, se kterými má Polsko společnou hranici jsou na východě Bělorusko a Ukrajina, na jihu Slovensko a Česko a na západě Německo.

Polsko má rozlohu 312 679 kilometrů čtverečních a to z něj činí sedmdesátou největší zemi světa co do rozlohy. Podle počtu obyvatel, kterých mělo Polsko v roce 2017 přes třicet osm milionů (přesně 38 150 515), je Polsko třicátou sedmou nejlidnatější zemí na světě a osmou nejlidnatější zemí v Evropě.

Gdaňsk, Polsko
Gdaňsk

Hlavním městem Polska je Varšava (Warszawa). Dalšími velkými polskými městy jsou Krakov (Kraków), Lodž (Łódź), Vratislav (Wrocław), Poznaň, Gdaňsk, Štětín (Szczecin), Bydhošť (Bydgoszcz), Lublin, Katovice (Katowice), Bialystok, Gdyně (Gdynia), Čenstochová (Częstochowa), Radom, Sosnowiec, Toruň, Kielce, Řešov (Rzeszów), Glivice (Gliwice), Zabrze, Olsztyn, Bielsko-Biała, Bytom, Zielona Góra, Rybnik.

pohoří Bieszczady, Polsko
Bieszczady

Polsko je administrativně rozděleno na vojvodství (województwa), okresy (powiaty) a obce (gminy). Od roku 1999 má Polsko šestnáct vojvodství. Jsou jimi:
Dolnoslezské vojvodství (Województwo dolnośląskie)
Kujavsko-pomořské vojvodství (Województwo kujawsko-pomorskie)
Lodžské vojvodství (Województwo łódzkie)
Lublinské vojvodství (Województwo lubelskie)
Lubušské vojvodství (Województwo lubuskie)
Malopolské vojvodství (Województwo małopolskie)
Mazovské vojvodství (Województwo mazowieckie)
Opolské vojvodství (Województwo opolskie)
Podkarpatské vojvodství (Województwo podkarpackie)
Podleské vojvodství (Województwo podlaskie)
Pomořské vojvodství (Województwo pomorskie)
Slezské vojvodství (Województwo śląskie)
Svatokřížské vojvodství (Województwo świętokrzyskie)
Varmijsko-mazurské vojvodství (Województwo warmińsko-mazurskie)
Velkopolské vojvodství (Województwo wielkopolskie)
Západopomořanské vojvodství (Województwo zachodniopomorskie)

Krakov, Polsko
Kraków

Nejvyšším vrcholem Polska jsou Rysy v polských Tatrách. Rysy mají tři vrcholky, z toho severním vrcholkem, s nadmořskou výškou 2499 metrů, který je tímto nejvyšším bodem Polska, probíhá hranice mezi Polskem a Slovenskem. Druhým nejvyšším vrcholem je Mięguszowiecki Szczyt s nadmořskou výškou 2438 metrů a třetím nejvyšším vrcholem Polska jsou Niżnie Rysy s vrcholem v nadmořské výšce 2430 metrů. Mezi nejvyšší polská pohoří patří mimo Tater Beskid Żywiecki, Karkonosze, Masyw Śnieżnika a Bieszczady.